Her side of the story and his side of the story

Her side of the story and his side of the story

[EN]
Her side of the story:

I broke up with him today. I told him i wasn’t happy. He didn’t even ask why. I thought he would ask me to stay. But he didn’t . He just let me go. And just like that, I lost the guy I waited for so long.

His side of the story:
She broke with me today. She said she wasn’t happy. I was too hurt to ask why. I wanted to stop her from leaving. But if she is not happy with me, there’s no way I can make her stay. So I just let her go, and just like that, I lost the girl I was dreaming for so long.

 

[BG]
Нейната страна в историята:

Днес скъсах с него. Казах му, че не съм щастлива. Той дори не попита защо. Помислих, че ще поиска да остана, но не го направи. Просто ме остави да си тръгна. И просто ей така, загубих човека, когото чаках толкова дълго.

Неговата страна:
Тя скъса с мен днес. Каза, че не е щастлива. Бях прекалено наранен за да я попитам защо. Искаше ми се да я спра да не си отива, но щом не бе щастлива с мен , нямаше начин, по който да я накарам да остане. За това просто я оставих да си тръгне, и просто ей така загубих момичето, за което съм мечтал толкова време.